30 มิ.ย. 2017 วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา อีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา อีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

      เกิดจากพระภิกษุที่มีความเห็นกันว่าควรจะไปเทศน์สอนญาติโยมบ้าง หรือหากพอมีเวลาท่านก็จะไป ไปไหน ถ้าเห็นว่าที่ไหนมันเงียบสงบ เหมาะในการที่จะไปบำเพ็ญภาวนา ทำสมาธิ ท่านก็จะไปอยู่ในเขตที่เป็นป่าเขา ออกไปไกลจากตัวเมืองหรือว่าต้องผ่านเข้าไปยังชนบทนั่นเอง และเนื่องจากในฤดูฝนที่เขาทำไร่ทำนากันอยู่นั้น บางครั้ง ข้าวกล้าของชาวนาที่เพิ่งหว่านในนาที่เพิ่งออกรวงมาใหม่ๆ พระภิกษุก็เดินผ่านไปเหยียบย่ำ ซึ่งก็ทำให้ชาวนาเดือดร้อน พวกชาวนาก็มาเข้าเฝ้าฟ้องพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระไปย่ำข้าวของเขาที่ปลูกเอาไว้

        เพื่อตัดปัญหานี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทรงกำหนดให้พระภิกษุอยู่กับที่ ช่วงเข้าพรรษา หรือเมื่อเข้าฤดูฝน คือ ตั้งแต่แรม 1 ค่ำเดือน 8 จนกระทั่งขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ให้อยู่เป็นที่เป็นทาง ไม่ไปทำภาวนาที่ไหน ไม่ไปเทศน์โปรดใคร ถ้าใครต้องการให้โปรดก็มาที่วัดก็แล้วกัน มาหาท่าน  โดยเป็นการกำหนดเป็นอย่างนี้ไป เพื่อตัดปัญหาไม่ให้ใครมาบ่นลูกของพระองค์ได้ และพระองค์ทรงเปลี่ยนปัญหานี้โดยได้ทรงเปลี่ยนเป็นโอกาสดีของมวลพระภิกษุสงฆ์โดยให้อยู่ในวัดวาอาราม เพื่อที่จะให้พระใหม่ได้รับการอบรมจากพระเก่า เพราะว่าจริงๆ แล้วการอบรมถ่ายทอดศีลธรรมและถ่ายทอดพระธรรมวินัยให้แก่กันและกัน ถ้าทำอย่างต่อเนื่องอย่างนี้ จะเป็นการดีต่อการศึกษาพระธรรมอย่างละเอียด

 

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

       ธรรมดาเคยปุถุชนที่ถือศีลห้าเป็นปกติเป็นประจำอยู่แล้ว ในโอกาสวันเข้าพรรษานี้หากทำได้ควรถือศีลแปดทุกวันพระไปเลย ยกระดับศีลห้าขึ้นไปเป็นศีลแปด ขึ้นกับว่าใครมีกุศลจิตศรัทธามากเพียงไหน ก็ทำให้ยิ่งๆขึ้นไปตามนั้น หากมีโอกาสก็ไปวัดทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน ผ้าไตร ชำระหนี้สงฆ์ เป็นต้น ตลอดจนพรรษาอธิษฐานจิตที่จะทำสมาธิทุกวัน งดเหล้า เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด ทุกคืนก่อนนอนสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิตามกำลังที่พึงทำได้ ไม่ต้องมากมายก็เกิดผลบุญกุศลแล้ว

5 ก.พ. 2017 IMG_1604

มาฆะนี้ไปทำบุญกันเถอะ

IMG_1604

วันมาฆบูชา

วันมาฆบูชา คือวันที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาของชาวพุทธ
โดยรัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดในปี พ.ศ.2560 อีกทั้งยังเป็นวันที่เกิดความอัศจรรย์ถึง 4 ประการ
1.เป็นวันเพ็ญเดือน3ที่พระจันทร์เต็มดวง
2.พระสงฆ์สาวกที่พระพุทธเจ้าบวชให้มาประชุมพร้อมกัน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมายกัน
3.พระภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ทรงอภิญญา 6 (คือมีความสามารถพิเศษในแต่ละรูปไม่เหมือนกัน เช่น รู้ความคิดในใจคน ดำดินได้ เหาะเหินอากาศได้ เป็นต้น
4.พระภิกษุเหล่านั้นไม่ได้ปลงผมด้วยใบมีดโกน เพียงแต่กล่าวคำขออุปสมบทจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงประทานให้ด้วยพระองค์เอง

ดังนั้นวันหยุดนี้ชาวพุทธอย่างเราๆควรน้อมนำคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยการรักษาศีล ทำบุญสังฆทาน ให้ทาน ฝึกปฏิบัติสมาธิ โดยร้านหนึ่งสังฆภัณฑ์จำหน่ายของดีมีคุณภาพ ผ้าไตร บาตรสแตนเลส ย่ามพระ อาสนะ ตาลปัตร รวมถึงสังฆทานแบบต่างๆ ของใหม่ ใช้งานได้จริงในราคาย่อมเยาว์

นอกจากการทำบุญแล้ว หากท่านมีเวลาควรเข้าวัดเพื่อไปเวียนเทียน ฟังเทศน์ เพื่อชำระจิตให้ขาวรอบ รู้เท่าทันอารมณ์ และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการทำงาน และชีวิตครอบครัวจะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไป. .

5 ก.ค. 2016 วันเข้าพรรษาคือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พุทธมามกะอย่างเราควรไปทำบุญ

1

วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มอยู่จำพรรษาภายในวัดในระยะเวลาตลอด 3 เดือน ช่วงฤดูฝนตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 จนถึงกลางเดือน 11
เนื่องจากเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้ข้าวตามท้องนาเริ่มเจริญเติบโต สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเกรงว่าพระภิกษุสงฆ์จะไปบิณฑบาตรแล้วเดินผ่าน
ทุ่งนาข้าวเหียบย่ำให้ข้าวในนาเสียหายได้จึงทรงบัญญัติให้พระสงฆ์ต้องจำพรรษาในช่วงเวลาดังกล่าว วันเข้าพรรษาเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนอย่างๆเราควรละเลิกอบายมุข โดยเฉพาะการงดเหล้าเข้าพรรษาถือเป็นการช่วยพัฒนาจิตใจความตั้งมั่นในศีลธรรม ไปเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทาน เทียนพรรษา หรือหลอดไฟต่างๆเพื่อแสงสว่างในชีวิต คนเรานั้นอยู่ได้ด้วยบุญหากคนเราหมดบุญแล้วชีวิตก็ตกต่ำและดับสิ้น ทุกคนล้วนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครล่วงรู้ความตายจะมาหาเราเมื่อใด นอกเสียจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เราจึงควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่มีมาทในเวลาว่ายังเหลืออยู่มาก ไม่ประมาทในวัยว่ายังเด็กยังหนุ่มยังสาว ไม่ประมาทในการทำบุญกุศลว่าเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำ เพราะหากความตายมาหาเราก่อนโอกาสนั้นจะมาไม่ถึง[/wr_text][/wr_column][/wr_row]

19 ก.พ. 2016 มาฆบูชา

วันมาฆบูชาอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชาได้รับการยกย่องเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ
1.พระสงฆ์สาวก 1,250 รูปได้มาประชุมพร้อมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย
2.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง
3.พระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6
4. และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมีดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

ปัจจุบัน วันมาฆบูชาได้รับการประกาศให้เป็นวันหยุดราชการในประเทศไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนไปทำเพ็ญบุญ เช่น การตักบาตรถวายสังฆทาน ถวายผ้าไตรจีวร ฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น
โดยในปีพุทธศักราช 2559 วันมาฆบูชาตรงกับวันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ นั่นเอง

12 ต.ค. 2015 กฏแห่งกรรมดีและชั่ว

กฏแห่งกรรมดีและชั่ว

 

พระพุทธองค์ตรัสถึงกฎแห่งกรรมว่าอดีตชาติต่างๆ ทั้งดีชั่วจะส่งผลมายังมนุษย์ในชาตินี้จงฟังให้ดี 
ตถาคตกล่าวถึงผลกรรมของไตรภพเป็นเรื่องใหญ่จงอย่าดูหมิ่นพุทธพจน์ จงฟังผลกรรมดีชั่วดังต่อไปนี

*ปัจจุบันเป็นขุนนางเพราะเหตุใด = ชาติก่อนนำทองคำสร้างพระพุทธรูป

*มีรถนั่งมีเรื่อขี่เพราะเหตุใด  = เพราะชาติก่อนสร้างถนนทำสะพาน

*มีเสื้อผ้าสวยงามประดับกายเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนบริจาคเสื้อผ้าให้ผู้ยากจน

*มีอาหารอิ่มสมบูรณ์ไม่มีคำว่าอดอยากเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนบริจาคข้าวปลาอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ยากจน

*มีบุญมีวาสนาเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนสร้างวัดสร้างศาลา

*มีหน้าตามีบุญหนักศักดิ์ใหญ่เพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนบูชาพระพุทธรูปด้วยดอกไม้เครื่องหอม

*มีปัญญาเฉลียวฉลาดเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนสวดมนต์สรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้า

*มีภรรยาดีพร้อมเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนสร้างสมบุญกุศลมาร่วมกัน

*มีพ่อแม่อยู่ครบเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนเห็นอกเห็นใจคนผู้กำพร้า

*ชาตินี้อายุยืนเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนชอบซื้อสัตว์ ช่วยเหลือให้ชีวิต

*ชาตินี้เป็นม่ายเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนชอบดูหมิ่นดูแคลนสามี

*ชาตินี้เป็นวัวเป็นควายเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนเป็นหนีเขาแล้วไม่ใช้คืน

*ชาตินี้เป็นหมูเป็นหมาเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนมีใจคิดหลอกลวงเขา

*ชาตินี้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะเหตุใด = เพราะชาติก่อนบริจาคยารักษาโรค

“สรรพกรรมที่ก่อไว้กรรมตามสนอง
ต้องตกนรกทุกข์ทรมานจะโทษใครเล่า
อย่าพูดว่ากฏแห่งกรรมไม่มีใครเห็น
กรรมสนองเร็วก็ตกที่ตัวเอง กรรมสนองช้าก็ตกที่ลูกหลาน”

“ถ้าไม่ศรัทธาในพระรัตนตรัย ไม่รีบทำทาน
ก็จงดูบุคคลที่มีบุญวาสนาเขาทำบุญไว้แต่ชาติก่อน ชาตินี้บุญจึงตอบสนอง
แม้ปัจจุบันสั่งสมบุญกุศล บุญนั้นก็จะคุ้มครองถึงบุตรหลาน”

“หากใครกล่าวร้ายเรื่องกฎแห่งกรรม
ชาติหน้าก็ไม่ได้เกิดเป็นคนอีก(เกิดอยู่ในอบายภูมิ)ถ้าเชื่อถือยึดมั่นในกฎแห่งกรรม
ความเจริญมั่งมีศรีสุข ก็จะมาเยือนถึงบ้าน”

“หากถามเรื่องชาติปางก่อน
ก็ให้ดูผลที่ได้รับในปัจจุบันถ้าจะถามเรื่องชาติหน้า
ก็ให้ดูในสิ่งที่เราทำในปัจจุบัน”

3 ต.ค. 2015 การทำบุญโดยไม่ใช้ปัจจัยเงินทอง

การทำบุญโดยไม่ใช้เงินทอง

วิธีทำบุญให้ได้บุญโดยไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยเงินทอง

คนไทยนั้นส่วนมากนับถือศาสนาพุทธจำมักเป็นคนใจบุญชอบทำบุญทำทาน แต่บุญส่วนใหญ่ที่ทำมักจะเป็นการบริจาคเงินหรือปัจจัยในโอกาสต่างๆ เช่น ถวายสังฆทาน ช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซื้อโลงศพ สร้างห้องน้ำให้วัด หรือช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เป็นต้น ซึ่งการทำสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในเรื่อง “การให้ทาน” เพื่อให้ได้ผลบุญเป็นหลักแต่คุณรู้หรือไม่ว่าเราสามารถทำบุญได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยเงินทองเหมือนกัน

ก่อนอื่นเรามารู้จักความหมายของคำว่า “บุญ” กันเสียก่อน “บุญ” หมายถึง การกระทำความดีมาจากภาษาบาลีว่า “ปุญญะ” แปลว่าเครื่องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ดังนั้นบุญจึงเป็นเสมือนเครื่องกำจัดสิ่งเศร้าหมองที่เราเรียกกันว่า “กิเลส” ให้ออกไปจากใจ บุญจะช่วยให้เราลดความโลภ ความเห็นแก่ตัว ความตระหนี่ถี่เหนียว อันเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆนานา และยังช่วยให้จิตใจผ่องใส พร้อมจะไปสู่การทำคุณงามความดีในขั้นต่อๆไป กล่าวคือเป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น ทำให้เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุขทางใจและเป็นความสุขที่สงบและยั่งยืน วันนี้เราขอนำท่านสู่การทำบุญโดยไม่จำเป็นต้องใช้ปัจจัยเงินทอง
๑.การรักษาศีล คำว่า ศีล หมายถึง ข้อบัญญัติทางพระพุทธศาสนาที่กำหนดการปฏิบัติทางกายและวาจา เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ หรืออาจจะหมายถึงการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย การรักษาศีลเป็นการฝึกฝนมิให้ไปเบียดเบียนผู้อื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นการลด ละ เลิกความชั่ว มุ่งให้กระทำความดี อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น การรักษาศีลและเป็นหนึ่งในการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งผลบุญข้อนี้จะทำให้เรากลายเป็นคนเยือกเย็น สุขุมด้วย
๒.เจริญภาวนา เป็นการทำบุญอีกรูปแบบที่มุ่งพัฒนาจิตใจและปัญญา ทำให้จิตใจสงบ เห็นคุณค่าสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง หลายคนอาจจะทำเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น นั่งสมาธิ วิปัสสนา หากยากเกินที่จะปฎิบัติ อาจจะทำง่ายๆด้วยวิธีการสวดมนต์เป็นคาถาสั้นๆบูชาพระที่เราเคารพบูชาก่อนนอนทุกคืน การสวดมนต์เป็นประจำอย่างน้อยก็เป็นการน้อมนำจิตใจให้อยู่ในความสงบมีสมาธิ เป็นการเตือนสติให้เรายึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติชอบตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือ และผลบุญข้อนี้จะทำให้เกิดปัญญาแก่ผู้ปฏิบัติ
๓.การอนุโมทนาส่วนบุญ คือ การยอมรับหรือยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่น เมื่อใครไปทำบุญมาก็รู้สึกชื่นชมยินดีไปด้วย โดยไม่คิดอิจฉาหรือระแวงสงสัยในการทำความดีของผู้อื่น การไม่คิดในแง่ร้ายจะทำให้เรามีจิตใจไม่เศร้าหมอง แต่จะแช่มชื่นอยู่เสมอเพราะได้ยินดีกับกุศลผลบุญต่างๆอยู่ตลอดเวลา แม้จะไม่ได้ทำเองโดยตนเองก็ได้บุญกุศลจากการอนุโมทนาเหมือนกัน

๔.การฟังธรรม การฟังธรรมจะทำให้เราได้ฟังเรืองที่ดีมีประโยชน์ทั้งต่อสติปัญญา และการดำเนินชีวิต ซึ่งการฟังธรรมนี้ไม่จำเป็นต้องไปฟังที่วัดหรือจากพระท่านโดยตรง แต่อาจจะฟังจากเทป ซีดี หรือเป็นการฟังจากผู้รู้ต่างๆ และธรรมในที่นี้ก็มิได้หมายถึงแต่เฉพาะหลักธรรมในทางศาสนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมไปถึงเรื่องจริงข้อคิดดีๆ เรื่องดีๆที่ทำให้ผู้ฟังเกิดความรู้และปัญญา ผลบุญข้อนี้จะทำให้ผู้ฟังเกิดสติปัญญานำไปคิดแก้ไขปัญหาที่เจอในชีวิตได้ดี
สำหรับการทำบุญที่จะให้ได้ผลบุญมากหรือน้อยนั้น มีหลักเกณฑ์อยู่ ๓ ประการคือ ๑.ผู้รับ จะต้องเป็นผู้มีศีล มีคุณธรรมความดี แต่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นพระสงฆ์หรือนักบวช จะเป็นคนทั่วไปก็ได้ ถ้าผู้รับดี ผู้ทำก็ได้บุญมาก หากผู้รับไม่ดี ก็อาจจะทำให้เราได้บุญน้อย ๒.วัตถุสิ่งของที่ให้ต้องบริสุทธิ์หรือได้มาโดยสุจริต เป็นของที่เหมาะและมีประโยชน์ต่อผู้รับ ๓.ผู้ให้ ต้องมีศีลมีธรรมและมีเจตนาที่เป็นบุญกุศลในการทำ จึงจะได้บุญมาก นอกจากนี้เจตนาหรือจิตใจในขณะทำบุญก็เป็นองค์ประกอบสำคัญกล่าวคือ ก่อนให้ ขณะให้ และหลังให้ต้องกระทำด้วยความตั้งใจ เต็มใจ ไม่คิดสิ่งที่ทำให้จิตใจไม่เบิกบานเพียงเท่านี้ผลบุญที่เกิดท่านก็จะได้รับเต็มผลบุญ

29 ก.ย. 2015 การถวายสังฆทาน

ความเป็นมาของสังฆทานและการกล่าวคำถวายสังฆทาน


การถวายสังฆทาน


คือ การถวายทานวัตถุที่ควรเป็นทานแก่สงฆ์ ไม่ได้เจาะจงถวายแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง แต่หากเจาะจงถวายเฉพาะรูปเรียกว่า ปาฎิบุคลิกทาน
การถวายสังฆทานนั้น คนทั่วไปมักเข้าใจว่าคือการนำถังใส่จตุปัจจัยสีเหลืองไปถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งหรือหลายรูปเท่านั้น แต่ความจริงแล้วสังฆทานอาจรวมถึงการถวาย ปัจจัย วัตถุใดๆ ที่เป็นประโยชน์แก่คณะสงฆ์โดยส่วนรวมก็ได้ เช่น การถวายกุฏิวิหาร หนังสือ ปากกา จาน หรือ แม้กระทั่งไม้กวาด แม้จะกล่าวคำถวายหรือไม่กล่าว แต่ความตั้งใจที่มุ่งเป็นการถวายเพื่ออุทิศให้แก่สงฆ์หรือเพื่อประโยชน์แก่สงฆ์ ก็จัดเป็นสังฆทานได้
สังฆทานมีแบบแผนมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ผู้รับจะเป็นพระภิกษุหรือสามเณร หรือพระเถระ ผู้ถวายต้องตั้งใจต่ออริยสงฆ์ คือ อุทิศถวายแก่สงฆ์ ในนามของสงฆ์ส่วนรวม ผลการถวายสังฆทานจึงทำด้วยใจที่เป็นกุศล อิ่มเอิบเบิกบานในการถวายทาน วัตถุที่ถวายจะมากหรือน้อยอย่างไรตามแต่สมควร ประกอบด้วยภัตตาหารและบริวาณของใช้ที่เหมาะสมแก่สมณบริโภค จะถวายที่วัดหรือสถานที่อื่นๆ เช่น ที่บ้านหรือสถานที่ประกอบพิธีก็ได้

คำกล่าวถวายสังฆทาน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ” (กล่าว๓ จบ)
อิมานิ มะยัง ภันฺเต ภัตฺตานิ สะปริวารานิ ภิกขุสังฺฆัสฺสะ โอโณชะยามะ
สาธุ โน ภันฺเต ภิกฺขุ สังโฆ อิมานิ ภัตฺตานิ สะปริวารานิ ปฏิคฺคัณฺหาตุ
อัมฺหากัง ทีฆะรัตฺตัง หิตายะ สุขายะฯ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งภัตตาหารกับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์ แ ละความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

26 ก.ย. 2015 อานิสงค์ผลการทำบุญ

อานิสงค์การทำบุญ15ประการที่ชาวพุทธอย่างเราๆควรปฏิบัติ

1. ถือศีล5 การถือศีล 5 เป็นประจำจะช่วยเสริมดวงชะตาและจิตใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีทำให้จิตใจเป็นกุศล ถือเป็นการทำบุญกุศลที่ได้อานิสงส์มากส่งผลให้เกิดความโชคดีและลดเคราะห์กรรมให้เบาบางลงได้

2. การถือศีล 8จะช่วยเสริมดวงและลดเคราะห์กรรมลงได้เช่นเดียวกับการถือศีล 5 แต่การถือศีล 8 นั้นปฏิบัติได้ยากยิ่งแต่เมื่อปฏิบัติได้สำเร็จจะได้กุศลแรงนักปฏิบัติแล้วยังช่วยเสริมดวงอำนาจบารมีได้

3. กินเจก็ เพื่อลดละชีวิตสัตว์ ซึ่งได้อานิสงส์ผลบุญสูงและควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัดถ้าอธิษฐานไว้ว่า 7 วัน ก็ทำให้ครบ 7 วัน อาจตั้งใจว่าจะทำทุกวันพระและทุกเดือนหรือปฏิบัติทุกเดือน เดือนละ 3 วัน หรือ 7 วัน ตามแต่ที่เราจะปฏิบัติไหว

4. การไหว้พระและถวายดอกไม้ธูปเทียนรวมทั้งการปิดทองคำเปลวและเครื่องหอมผลบุญนี้จะทำให้ชีวิตรุ่งเรือง มีความเจริญก้าวหน้า

5. การถวายน้ำมันตะเกียง ก็เพื่อความรุ่งโรจน์โชติช่วงของชีวิตเช่นเดียวกับความสว่างของแสงตะเกียง ทำให้พ้นจากความมืดมิดทั้งการดำเนินชีวิตรวมทั้งปัญหาและความคิดที่สว่างไสวไม่อับจนหนทาง

6. ถวายสังฆทานเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยถวายสิ่งของจำเป็นแด่พระสงฆ์อานิสงส์ผลบุญจะส่งให้ชีวิตหมดเคราะห์หมดโศก จะทำสิ่งใดก็ราบรื่นไม่ติดขัดพบแต่ความสำเร็จสมปรารถนา รวมทั้งมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ ไม่ขัดสน Read More “อานิสงค์การทำบุญ15ประการที่ชาวพุทธอย่างเราๆควรปฏิบัติ” »