บาตรพระดำสีราชพร้อมสลกบาตรและขา

บาตรพระดำเป็นบาตรเหล็กเคลือบสีหนาอย่างดี สำหรับพระบวชหรือสามเณรระยะไม่นาน พร้อมสายสะพายบาตรและขารองบาตร

Product Description

บาตรพระดำเป็นบาตรเหล็กเคลือบสีหนาอย่างดี สำหรับพระบวชหรือสามเณรระยะไม่นาน พร้อมสายสะพายบาตรและขารองบาตร