บาตรพระสแตนเลสแท้ พร้อมสลกบาตรถักและขาบาตรหวาย

บาตรสแตนเลสแท้ ท้าแม่เหล็กดูไม่ติดพร้อมสลักบาตรถักไหมพรมและขาบาตรหวาย

Product Description

บาตรสแตนเลสแท้ ท้าแม่เหล็กดูไม่ติดพร้อมสลักบาตรถักไหมพรมและขาบาตรหวาย