ผ้าสบงสีทอง

ผ้าสบงพระเนื้อดีหนาแต่นุ่งแล้วเย็นสบายไม่ร้อน ผ่านการตัดเย็บอย่างดี

Product Description

ผ้าสบงพระเนื้อดีหนาแต่นุ่งแล้วเย็นสบายไม่ร้อน ผ่านการตัดเย็บอย่างดี