ผ้าไตรครบชุด7ชิ้น 1.9ม สีแก่นบวรวัดป่า

ผ้าไตรครบชุด7ชิ้นสำหรับบวชพระหรือถวายพระให้นำไปให้ผู้อยากบวชครองผ้าต่อไป

Product Description

ผ้าไตรครบชุด7ชิ้นสำหรับบวชพระหรือถวายพระให้นำไปให้ผู้อยากบวชครองผ้าต่อไป