ผ้าไตรครบชุด7ชิ้น 2ม สีราช(พระอ้วน)

ผ้าไตรครบชุด7ชิ้นสำหรับบวชพระหรือถวายพระให้นำไปให้ผู้อยากบวชครองผ้าต่อไป