ผ้าไตรเณรครบชุด สีราช

ผ้าไตรเณรครบชุด7ชิ้นสำหรับบวชเณรหรือถวายพระให้นำไปให้ผู้อยากบวชเณรครองผ้าต่อไป

Product Description

ผ้าไตรเณรครบชุด7ชิ้นสำหรับบวชเณรหรือถวายพระให้นำไปให้ผู้อยากบวชเณรครองผ้าต่อไป