ผ้าไตรแบ่ง5ชิ้น1.9ม สีแก่นบวรวัดป่า

ผ้าไตรแบ่ง5ชิ้น สำหรับถวายพระที่บวชอยู่แล้ว

Product Description

ผ้าไตรแบ่ง5ชิ้น สำหรับถวายพระที่บวชอยู่แล้ว